Wydarzenia

Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy otworzył własną pasiekę!

Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy włączył się w działania Lokalnej Grupy Urbact „BeePathNet” mającej na celu popularyzację i rozwój pszczelarstwa w warunkach miejskich. Grupa ta działa w ramach międzynarodowego projektu BeePathNet pn. Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie, współfinansowanego ze środków UE, w którym Polskę reprezentuje Miasto Bydgoszcz. Obserwowane trendy zmiany klimatu, pogarszający się stan środowiska naturalnego oraz wzmożona urbanizacja negatywnie wpływa na populacje różnych gatunków owadów. Owady zapylające są oddanymi sojusznikami człowieka. Dzięki ich działalności możemy cieszyć się owocami roślin, warzywami, czy... kawą. Ponadto pszczoły miodne dostarczają nam miód, pyłek i wosk pszczeli, szeroko wykorzystywany w kosmetyce.

Szybki rozwój miast, wzmożona zabudowa, sprawiają iż co raz mniej jest w nich terenów zielonych, parków, łąk, otwartych przestrzeni rekreacyjnych. Ograniczają się więc możliwości do swobodnego bytowania pszczół. Masowe wymieranie pszczół stanowi dziś problem ogólnoświatowy i dotyczy niestety także Polski. Przyczyn tego zjawiska nie udało się jak dotąd precyzyjnie ustalić.

Problem wymierania pszczół dostrzegają od lat instytucje unijne. Już 2011 roku Parlament Europejski wezwał kraje członkowskie do zwiększenia nakładów na ochronę pszczół. Komisja Europejska wprowadziła dwa lata później zakaz stosowania niektórych środków owadobójczych, zalecając otoczenie wszystkich owadów zapylających opieką.

Szpital postanowił wykorzystać posiadane tereny zielone umiejscowione w zamkniętej enklawie kotłowni, do stworzenia pasieki miejskiej oraz ekologicznej łąki kwietnej wraz z sadem. Dołączyliśmy tym samym do elitarnego grona instytucji, które mogą poszczycić się posiadaniem własnych pasiek. Przykładem niech będzie: Sejm RP, Kancelaria Prezydenta RP, Urząd Marszałkowski w Toruniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie czy Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Z posiadanych informacji wiemy, że jesteśmy pierwszym szpitalem wspierającym pszczoły!

Pozyskany ze szpitalnej pasieki miód będzie wręczany gościom w specjalnych, ozdobnych słoikach, co ma być jednym z elementów promocji szpitala jako instytucji przyjaznej środowisku.

Wakacyjna przerwa w Szkole Rodzenia

Wakacyjna przerwa
Uprzejmie informujemy, że w Szkole Rodzenia, działającej pod egidą Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej naszego Szpitala, zaplanowano wakacyjną przerwę.

Kolejny cykl spotkań rozpocznie się we wrześniu.

Symboliczne wbicie łopaty pod rozbudowę Szpitala

27 maja 2021r. odbyła się uroczystość, podczas której władze Collegium Medicum, Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy oraz grupy wykonawczej Alstal symbolicznie wbili łopatę pod rozbudowę Szpitala Uniwersyteckiego nr 2.

Prace budowlane będą realizowane w ramach inwestycji pn. „Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy”.

Szczegółowy przedmiot umowy stanowi Budowa budynku przeznaczonego na cele medyczne oraz lądowiska wyniesionego dla śmigłowców LPR realizowanych w ramach inwestycji pn. „Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy”. Kontrakt zakłada budowę nowego budynku szpitala z lądowiskiem wyniesionym dla śmigłowców LPR wraz z wszelkimi instalacjami, przebudowę instalacji zewnętrznych typu kanalizacja oraz przebudowę wewnętrznej infrastruktury drogowej szpitala w celu połączenia z projektowaną rozbudową. Wartość kontraktu wynosi: 162.639.440,74 zł.

W imieniu Uniwersytetu w uroczystości udział wzięła Prorektor ds. Collegium Medicum prof. Kornelia Kędziora - Kornatowska. Szpital reprezentowała Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, dr Wanda Korzycka – Wilińska, natomiast przedstawicielem Alstal Grupa Budowlana był Dyrektor oddziału w Bydgoszczy – Michał Jakubczyk. W spotkaniu uczestniczyły również lokalne media.

Galeria z wydarzenia dostępna jest pod adresem https://biziel.umk.pl/aktualnosci_galeria-rozbudowa_szpitala-40.

Platforma, która pozwoli na uzyskanie profesjonalnej pomocy medycznej w dni wolne, weekendy i święta

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) - to usługa polegająca na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w postaci porad lekarskich, porad pielęgniarki lub położnej udzielanych na odległość na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej pacjent będzie miał możliwość skontaktowania się z Teleplatformą Pierwszego Kontaktu (TPK) za pomocą, bezpłatnego, udostępnionego przez Narodowy Funduszu Zdrowia, ogólnodostępnego, jednego w skali kraju, numeru telefonu 800-137-200 oraz przy pomocy wideoczatu. Porady w TPK udzielane są w 4 językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Komunikat na stronie Centrali NFZ
Bezpośredni link do strony TPK

Szkoła Rodzenia zaprasza na kolejny cykl spotkań

10 maja Szkoła Rodzenia, działająca pod egidą Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej naszego Szpitala, rozpocznie kolejny cykl spotkań.

Ze względu na pandemię COVID-19 spotkania odbywają się w formie on-line, w kolejne poniedziałki o godz. 17:00

Zainteresowanym osobom udostępniamy link do platformy umożliwiającej uczestnictwo w zajęciach: twitch.tv/szpitalbiziela

Na cały cykl spotkań zaplanowano następujące zagadnienia:
  • CIĄŻA - lek. med. Natalia Lesiewska
  • PORÓD - mgr Patrycja Banaś
  • CIĘCIE CESARSKIE - lek. med. Natalia Lesiewska
  • NOWORODEK - mgr Katarzyna Leńska
  • PIERWSZA POMOC - mgr Katarzyna Leńska
  • POŁÓG - Małgorzata Dudek
  • LAKTACJA - Małgorzata Drgas
  • PODSUMOWANIE

znalezionych: 542 na 109 stronach
«     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25     »