Wydarzenia

Fundacja „Pocztowy Dar” wspiera nasz Szpital w walce z COVID-19

26 marca Fundacja „Pocztowy Dar” przekazała na ręce Dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy symboliczny czek na 100 tys. zł.

Środki finansowe zostały przekazane na zakup aparatu USG z systemem nawigacji igły oraz dwóch aparatów do wysokoprzepływowej donosowej terapii tlenem.

Aparat do wysokoprzepływowej donosowej terapii tlenem będzie wykorzystywany na potrzeby pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Podanie pacjentom tlenu w dużych przepływach pozwoli w wielu przypadkach uniknąć zastosowania leczenia respiratorem.

Aparat USG z systemem nawigacji igły będzie również wykorzystywany w wysokospecjalistycznej diagnostyce pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 i pozwoli na uzyskanie centralnego dostępu naczyniowego, dzięki któremu możliwe będzie podawanie leków ratujących życie poprzez centralne wkłucia.

Nowe zasady korzystania z porad lekarskich

Nowe zasady
Od 16 marca zmieniają się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Kiedy skorzystasz z wizyty stacjonarnej, a kiedy z teleporady?
Lekarz pierwszego kontaktu nie może, poza kilkoma sytuacjami, narzucić Ci wizyty w formie teleporady. To Ty wybierasz, jaką formę wizyty preferujesz.
Kiedy bezpośrednia wizyta
Twój lekarz nie może odmówić Ci bezpośredniej wizyty, gdy:
1. Nie wyrażasz zgody na teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy.
2. Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
3. Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
4. Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat.
5. Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.

Lekarz odmawia przyjęcia Cię bezpośrednio w placówce? Zadzwoń na numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590 i zgłoś tę oraz inne nieprawidłowości.
Kiedy teleporada
Korzystasz z teleporady, gdy:
1. Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
2. Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
3. Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
4. Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.
5. Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

Co uzyskasz przez teleporadę u swojego lekarza
• zalecenia
• e-zwolnienie
• e-skierowanie
• zlecenie na test na koronawirusa
• e-receptę
• sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).
Jakie obowiązki informacyjne ma placówka lecznicza
Placówka lecznicza podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek informować o warunkach udzielania teleporad. Musi to robić:
• w miejscu leczenia
• na stronie internetowej
• telefonicznie na Twoją prośbę.

Informacja powinna zawierać następujące dane:
• listę świadczeń, które są udzielane wyłącznie w formie bezpośredniej wizyty
• system, przez który lekarze udzielają teleporad
• sposób ustalenia terminu teleporady
• sposób nawiązania kontaktu przez placówkę POZ z pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia
• sposób postępowania, gdy teleporada jest anulowana, bo pacjent nie jest dostępny w ustalonym terminie (placówka musi podjąć co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut)
• możliwość skorzystania ze stacjonarnej wizyty, gdy jest ona niezbędna
• instrukcje o:
- sposobie realizacji e-recepty
- sposobie realizacji e-skierowania
- sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne
- sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych
- możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.
Termin realizowania teleporady
Teleporada jest udzielana w jednym z dwóch terminów:
• nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobiście
• w późniejszym terminie, jeśli ustalimy go w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Jak przebiega teleporada
1. Przed udzieleniem teleporady potwierdzenie tożsamość pacjenta. Lekarz robi to na podstawie przekazanych przez pacjenta danych lub danych wskazanych w dokumentacji medycznej czy deklaracji wyboru, okazanych przy wideoporadzie (np. dowód osobisty) albo wskazanych w Internetowym Koncie Pacjenta.
2. Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej.
3. Udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej, oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego.
4. Ocena, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta.
5. Poinformowanie pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.
Gdzie do lekarza
Jeśli Twoja przychodnia została zamknięta, skorzystaj z innej. Na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ znajdziesz aktualne:
• listy poradni POZ, które udzielają teleporad
• wykazy otwartych poradni specjalistycznych, gabinetów ginekologicznych i stomatologicznych.

Szpital Biziela w rankingu Newsweeka najlepszych szpitali świata 2021

Jesteśmy wśród najlepszych szpitali świata
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy znalazł się wśród najlepszych szpitali świata w rankingu World’s Best Hospitals 2021.

Newsweek i firma Statista oceniając, pod uwagę brali:
  • rekomendacje z branży medycznej: międzynarodowa ankieta internetowa, w której wzięło udział ponad 70 000 lekarzy, kierowników szpitali i pracowników służby zdrowia;
  • doświadczenia pacjentów: ankiety mierzące satysfakcję pacjentów;
  • medyczne wskaźniki efektywności: bezpieczeństwo pacjenta, środki higieny i jakość leczenia.

Ranking szpitali z Polski dostępny jest na stronie https://newsweek.com/best-hospitals-2021/poland. Szpital Biziela uplasowany został na 33 miejscu.

Nominacja profesorska dla dr. hab. n. med. Jacka Budzyńskiego, prof. UMK

Postanowieniem z dnia 22 lutego 2021 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał dr hab. n. med. Jackowi Budzyńskiemu, prof. UMK tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Prof. dr hab. n. med Jacek Budzyński w roku 1993 ukończył studia z wyróżnieniem na kierunku lekarskim Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Stopień doktora nauk medycznych z wyróżnieniem uzyskał w roku 2001 na podstawie rozprawy pt.: „Parametry lipidowe i hemostatyczne u mężczyzn z zespołem zależności alkoholowej leczonych odwykowo". Stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk medycznych zdobył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2012 na podstawie jednotematycznego cyklu publikacji pt. „Wybrane aspekty stosowania inhibitorów pompy protonowej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i nawracającym bólem w klatce piersiowej”. Jest współautorem i autorem 448 publikacji i doniesień zjazdowych o łącznej wartości bibliometrycznej Impact Factor 109,456 i punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 346 pkt. Jest laureatem indywidualnej (2002- II- stopnia) i zespołowych Nagród Rektora za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej (2017r. - I-go i II-go stopnia, w 2020r. - I-go stopnia) oraz beneficjentem stypendium Rektora UMK za wysokopunktowaną publikację (2019).

Prof. Jacek Budzyński rozpoczął pracę w Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 16.08.1994r. na stanowisku asystenta w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych. Od 01.10.2014r. pełni obowiązki kierownika Katedry Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych. Dnia 01.09.2016r. awansował na stanowisko profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Prowadził i prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego (do roku akademickiego 2015/2016) oraz studentów prawie wszystkich kierunków kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu: dietetyka, elektroradiologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne. Wykładał także dla uczestników studiów doktoranckich i studiów podyplomowych. Był promotorem 7 ukończonych przewodów doktorskich, a obecnie kieruje pracami nad czterema kolejnymi otwartymi przewodami doktorskimi. Był także opiekunem Studenckiego Koła Naukowego, promotorem 21 prac magisterskich oraz recenzentem 34 prac magisterskich i licencjackich, 3 rozpraw doktorskich i przeszło 80 artykułów przesłanych do renomowanych czasopism polskich i zagranicznych. Pełnił ponadto funkcję sekretarza komisji habilitacyjnej, członka wydziałowych komisji ds. przewodu habilitacyjnego oraz komisji doktorskich. Dwukrotnie (2012 i 2015) otrzymał list pochwalny Prorektora ds. Collegium Medicum za działalność dydaktyczną.

Prof. Jacek Budzyński od początku swojej pracy zawodowej jest związany ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy. Po ukończeniu studiów odbył tu staż podyplomowy. Od 16.08.1994r. rozpoczął pracę na etacie młodszego asystenta w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych zlokalizowanej na IV piętrze budynku głównego Szpitala, na którym, pomijając ewolucję zmian nazwy jednostki, pracuje do dziś. Jest specjalistą chorób wewnętrznych, gastroenterologii i angiologii. Od 01.08.2018r. jest zatrudniony na stanowisku kierownika Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych. Prowadzi pacjentów hospitalizowanych w Klinice, wykonuje zabiegi z zakresu radiologii zabiegowej na naczyniach obwodowych, przyjmuje pacjentów w Poradni Chorób Naczyń oraz konsultuje chorych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2. Jest członkiem Towarzystwa Internistów Polskich (w latach 2016-2020 pełnił funkcję prezesa Oddziału Bydgosko-Toruńskiego TIP), Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (w latach 2004-2016 pełnił funkcję członka zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG), Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (z ramienia towarzystwa także European Society of Cardiology, ESC) oraz Polskiego Towarzystwa Angiologicznego (z ramienia Towarzystwa także European Society for Vascular Medicine, ESVM). Prowadził liczne wykłady i warsztaty w ramach szkolenia podyplomowego lekarzy i pielęgniarek. Za swoją działalność w Szpitalu został odznaczony Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” przyznaną przez Ministra Zdrowia, prof. Mariana Zembalę (2015). Otrzymał też listy gratulacyjne Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr.

Szkoła Rodzenia

znalezionych: 535 na 107 stronach
«     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25     »