Wydarzenia

Nasz Szpital potrójnym Laureatem konkursu Bezpieczny Szpital Przyszłości - Inspiracje 2020

30 września, podczas uroczystej Gali w auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Warszawie, wręczono nagrody Bezpieczny Szpital Przyszłości - Inspiracje 2020.

W konkursie Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy został nagrodzony aż trzykrotnie. Placówka została Laureatem 3 miejsca w kategorii „Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych” i Laureatem 4 miejsca w kategorii „Nowatorskie rozwiązania, produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia, dostęp do usług – urządzenia, technologie, telemedycyna, aplikacje, rozwiązania start-upów”, zaś Klinika Gastroenterologii naszego Szpitala Laureatem 5 miejsca w kategorii „Innowacyjny szpital – zarządzanie”.

Konkurs „Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje” promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy działające w ochronie zdrowia, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali.

Nasz Szpital znalazł się w gronie laureatów IV edycji konkursu „Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia, Leaders of VBHC”

Podczas uroczystej Gali, która miała miejsce 22 września 2021 r. w Warszawie, ogłoszono listę podmiotów leczniczych nagrodzonych oraz nominowanych w IV edycji konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia, Leaders of VBHC.

W gronie laureatów konkursu znalazł się Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, nagrodzony w kategorii Zarządzanie jakością – Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta, za realizację projektu pt. „Usprawnienie komunikacji z pacjentem i współpracy personelu”.

Nasz Szpital otrzymał również nominację w kategorii Zarządzanie jakością – zarządzanie skutecznością medyczną, za przedsięwzięcie pt. „Wszczepialna proteza gałki ocznej i oczodołu”.

Konkurs Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia, Leaders of VBHC, to wspólna inicjatywa Wolters Kluwer Polska oraz Uczelni Łazarskiego. Jury i Kapituła konkursu nagradzają podmioty lecznicze, które rozwijają praktyki nakierowane na jak najlepszy efekt zdrowotny w stosunku do poniesionych na opiekę nakładów, czyli działają zgodnie z koncepcją Value Based Health Care (VBHC).

Celem konkursu jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie monitorowania jakości opieki, optymalizacji procesów na rzecz bezpieczeństwa i skuteczności leczenia, wzmacniania pracy zespołowej oraz skutecznej profilaktyki i edukacji.

Obchody Jubileuszu 40-lecia Szpitala

W roku 2020 r. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy skończył 40 lat.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, obchody Jubileuszu 40-lecia placówki zostały przełożone na rok 2021.

3 września 2021 roku w Sali Konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, z udziałem Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, odbyło się najważniejsze wydarzenie obchodów - uroczystość, podczas której zasłużonym pracownikom Szpitala zostały wręczone odznaczenia państwowe.

Galeria z wydarzenia dostępna jest pod adresem: www.biziel.umk.pl/aktualnosci_galeria-xl_lecie-42.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli:
Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala

Decyzje dotyczące powstania szpitala przy ulicy Kornela Ujejskiego podejmowane były na początku lat siedemdziesiątych, kiedy to wdrażano w Polsce nowe koncepcje organizacyjne w reformowanej służbie zdrowia. Szpital był elementem tworzonej ówcześnie sieci kilkunastu zespołów opieki zdrowotnej, na które miały składać się lecznice, poradnie oraz pogotowia ratunkowe.
Kamień węgielny pod budowę szpitala wmurowano 18 lipca 1974 r.

Budowę finansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia (NFOZ) zaś inwestorem był Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Szpital powstał w oparciu o projekt inż. arch. Jerzego Szanajcy z Warszawskiego Biura Projektów Służby Zdrowia, jako projekt powtarzalny. Tego typu szpitali zbudowano w Polsce kilkanaście (m. in. w Kutnie, Inowrocławiu, Pile, Gdańsku-Zaspie). Generalnego wykonawstwa podjęło się Zjednoczenie Przedsiębiorstw Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej "Budopol" w Bydgoszczy.
Trwająca sześć lat budowa, w latach siedemdziesiątych uznawana była za bardzo szybką realizację projektu.

Uroczystość otwarcia placówki miała miejsce 30 maja 1980 r.

Medyk na Medal – konkurs Rzecznika Praw Pacjenta

Konkurs Rzecznika Praw Pacjenta
Szanowni Państwo,

po wielu miesiącach walki z epidemią Rzecznik Praw Pacjenta wskazał, że największym wyzwaniem dla systemu jest zapewnienie bezpiecznej opieki zdrowotnej w tak złożonych, trudnych i szybko zmieniających się warunkach. Od ponad roku obserwujemy wyjątkowe postawy pracowników medycznych, którzy w sytuacji pandemii wykazali się ogromną wrażliwością, zaangażowaniem i poświęceniem – podnosząc tym samym poczucie bezpieczeństwa pacjentów. Wielu z nich pomagało pacjentom po godzinach pracy, czy czuwało przy nich – niejednokrotnie zastępując najbliższych.


Mając na uwadze takie postawy Rzecznik Praw Pacjenta podjął decyzję o zorganizowaniu konkursu „Medyk na Medal”, celem którego jest uhonorowanie pracowników medycznych, którzy szczególnie w tych trudnych warunkach wykazują się szczególną empatią, wrażliwością i życzliwością.

To także okazja do podziękowania tym, którzy na co dzień ratują nasze życie i zdrowie.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Wszystkie informacje o konkursie wraz regulaminem oraz formularzem zgłoszeń znajdziecie Państwo na stronie internetowej pod poniższym linkiem: https://gov.pl/web/rpp/medyk-na-medal-konkurs-rzecznika-praw-pacjenta.

Nasz Szpital oficjalnie dołączył do grona Placówek Przyjaznych Mamom Rh(-)

Tworzenie Mapy Placówek Przyjaznych Mamom Rh(-) jest częścią Kampanii Przyjaźni Mamom Rh(-) – inicjatywy społecznej, która ma na celu wdrażanie w Polsce edukacji na temat diagnostyki, profilaktyki i leczenia konfliktu serologicznego. To odpowiedź na wciąż obecne wątpliwości, dezinformację oraz obawy występujące wśród kobiet w tym temacie.

W działania Kampanii zaangażowało się wielu wybitnych Ekspertów z dziedziny położnictwa, ginekologii i perinatologii:
- Prof. dr hab. n.med. Mirosław Wielgoś - Krajowy Konsultant ds. perinatologii
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski - Krajowy Konsultant ds. położnictwa i ginekologii
- Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka - Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej
- Prof. CMKP dr hab. n. med. Marzena Dębska - Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM
- Prof. UM dr hab. n. o zdr. Beata Pięta - Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych
- dr hab. n.med. Tadeusz Issat - Kierownik Kliniki Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka

Dzięki zaangażowaniu mediów, wspólnie z ekspertami, uczestnicy Kampanii chcą budować świadomość na temat występowania konfliktu serologicznego, jego przeciwdziałania, skutków jakie może nieść za sobą, a przede wszystkim walczyć o wyrównanie dostępu do profilaktyki śródciążowej.

Nadrzędną ideą Kampanii jest stworzenie Sieci Placówek Przyjaznych Mamom Rh(-), w których kobiety w ciąży będą mogły liczyć na niezbędną edukację dotyczącą konfliktu serologicznego oraz zastosowanie profilaktyki śródciążowej w przypadku wystąpienia wskazań. Każda kobieta, która ma potwierdzoną niezgodność antygenową oraz brak przeciwciał stwierdzony w teście Coombsa, powinna mieć możliwość otrzymania immunoglobuliny anty-D, bez względu na to, gdzie prowadzi ciążę.

Taką opiekę pacjentkom Rh(-) oferuje m.in. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy, a dokładnie Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, podlegająca Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, pod kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Mariusza Dubiela.

znalezionych: 542 na 109 stronach
«     8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24     »