Wydarzenia

Obchody Jubileuszu 40-lecia Szpitala

W roku 2020 r. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy skończył 40 lat.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, obchody Jubileuszu 40-lecia placówki zostały przełożone na rok 2021.

3 września 2021 roku w Sali Konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, z udziałem Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, odbyło się najważniejsze wydarzenie obchodów - uroczystość, podczas której zasłużonym pracownikom Szpitala zostały wręczone odznaczenia państwowe.

Galeria z wydarzenia dostępna jest pod adresem: www.biziel.umk.pl/aktualnosci_galeria-xl_lecie-42.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli:
Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala

Decyzje dotyczące powstania szpitala przy ulicy Kornela Ujejskiego podejmowane były na początku lat siedemdziesiątych, kiedy to wdrażano w Polsce nowe koncepcje organizacyjne w reformowanej służbie zdrowia. Szpital był elementem tworzonej ówcześnie sieci kilkunastu zespołów opieki zdrowotnej, na które miały składać się lecznice, poradnie oraz pogotowia ratunkowe.
Kamień węgielny pod budowę szpitala wmurowano 18 lipca 1974 r.

Budowę finansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia (NFOZ) zaś inwestorem był Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Szpital powstał w oparciu o projekt inż. arch. Jerzego Szanajcy z Warszawskiego Biura Projektów Służby Zdrowia, jako projekt powtarzalny. Tego typu szpitali zbudowano w Polsce kilkanaście (m. in. w Kutnie, Inowrocławiu, Pile, Gdańsku-Zaspie). Generalnego wykonawstwa podjęło się Zjednoczenie Przedsiębiorstw Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej "Budopol" w Bydgoszczy.
Trwająca sześć lat budowa, w latach siedemdziesiątych uznawana była za bardzo szybką realizację projektu.

Uroczystość otwarcia placówki miała miejsce 30 maja 1980 r.

Medyk na Medal – konkurs Rzecznika Praw Pacjenta

Konkurs Rzecznika Praw Pacjenta
Szanowni Państwo,

po wielu miesiącach walki z epidemią Rzecznik Praw Pacjenta wskazał, że największym wyzwaniem dla systemu jest zapewnienie bezpiecznej opieki zdrowotnej w tak złożonych, trudnych i szybko zmieniających się warunkach. Od ponad roku obserwujemy wyjątkowe postawy pracowników medycznych, którzy w sytuacji pandemii wykazali się ogromną wrażliwością, zaangażowaniem i poświęceniem – podnosząc tym samym poczucie bezpieczeństwa pacjentów. Wielu z nich pomagało pacjentom po godzinach pracy, czy czuwało przy nich – niejednokrotnie zastępując najbliższych.


Mając na uwadze takie postawy Rzecznik Praw Pacjenta podjął decyzję o zorganizowaniu konkursu „Medyk na Medal”, celem którego jest uhonorowanie pracowników medycznych, którzy szczególnie w tych trudnych warunkach wykazują się szczególną empatią, wrażliwością i życzliwością.

To także okazja do podziękowania tym, którzy na co dzień ratują nasze życie i zdrowie.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Wszystkie informacje o konkursie wraz regulaminem oraz formularzem zgłoszeń znajdziecie Państwo na stronie internetowej pod poniższym linkiem: https://gov.pl/web/rpp/medyk-na-medal-konkurs-rzecznika-praw-pacjenta.

Nasz Szpital oficjalnie dołączył do grona Placówek Przyjaznych Mamom Rh(-)

Tworzenie Mapy Placówek Przyjaznych Mamom Rh(-) jest częścią Kampanii Przyjaźni Mamom Rh(-) – inicjatywy społecznej, która ma na celu wdrażanie w Polsce edukacji na temat diagnostyki, profilaktyki i leczenia konfliktu serologicznego. To odpowiedź na wciąż obecne wątpliwości, dezinformację oraz obawy występujące wśród kobiet w tym temacie.

W działania Kampanii zaangażowało się wielu wybitnych Ekspertów z dziedziny położnictwa, ginekologii i perinatologii:
- Prof. dr hab. n.med. Mirosław Wielgoś - Krajowy Konsultant ds. perinatologii
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski - Krajowy Konsultant ds. położnictwa i ginekologii
- Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka - Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej
- Prof. CMKP dr hab. n. med. Marzena Dębska - Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM
- Prof. UM dr hab. n. o zdr. Beata Pięta - Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych
- dr hab. n.med. Tadeusz Issat - Kierownik Kliniki Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka

Dzięki zaangażowaniu mediów, wspólnie z ekspertami, uczestnicy Kampanii chcą budować świadomość na temat występowania konfliktu serologicznego, jego przeciwdziałania, skutków jakie może nieść za sobą, a przede wszystkim walczyć o wyrównanie dostępu do profilaktyki śródciążowej.

Nadrzędną ideą Kampanii jest stworzenie Sieci Placówek Przyjaznych Mamom Rh(-), w których kobiety w ciąży będą mogły liczyć na niezbędną edukację dotyczącą konfliktu serologicznego oraz zastosowanie profilaktyki śródciążowej w przypadku wystąpienia wskazań. Każda kobieta, która ma potwierdzoną niezgodność antygenową oraz brak przeciwciał stwierdzony w teście Coombsa, powinna mieć możliwość otrzymania immunoglobuliny anty-D, bez względu na to, gdzie prowadzi ciążę.

Taką opiekę pacjentkom Rh(-) oferuje m.in. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy, a dokładnie Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, podlegająca Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, pod kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Mariusza Dubiela.

Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy otworzył własną pasiekę!

Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy włączył się w działania Lokalnej Grupy Urbact „BeePathNet” mającej na celu popularyzację i rozwój pszczelarstwa w warunkach miejskich. Grupa ta działa w ramach międzynarodowego projektu BeePathNet pn. Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie, współfinansowanego ze środków UE, w którym Polskę reprezentuje Miasto Bydgoszcz. Obserwowane trendy zmiany klimatu, pogarszający się stan środowiska naturalnego oraz wzmożona urbanizacja negatywnie wpływa na populacje różnych gatunków owadów. Owady zapylające są oddanymi sojusznikami człowieka. Dzięki ich działalności możemy cieszyć się owocami roślin, warzywami, czy... kawą. Ponadto pszczoły miodne dostarczają nam miód, pyłek i wosk pszczeli, szeroko wykorzystywany w kosmetyce.

Szybki rozwój miast, wzmożona zabudowa, sprawiają iż co raz mniej jest w nich terenów zielonych, parków, łąk, otwartych przestrzeni rekreacyjnych. Ograniczają się więc możliwości do swobodnego bytowania pszczół. Masowe wymieranie pszczół stanowi dziś problem ogólnoświatowy i dotyczy niestety także Polski. Przyczyn tego zjawiska nie udało się jak dotąd precyzyjnie ustalić.

Problem wymierania pszczół dostrzegają od lat instytucje unijne. Już 2011 roku Parlament Europejski wezwał kraje członkowskie do zwiększenia nakładów na ochronę pszczół. Komisja Europejska wprowadziła dwa lata później zakaz stosowania niektórych środków owadobójczych, zalecając otoczenie wszystkich owadów zapylających opieką.

Szpital postanowił wykorzystać posiadane tereny zielone umiejscowione w zamkniętej enklawie kotłowni, do stworzenia pasieki miejskiej oraz ekologicznej łąki kwietnej wraz z sadem. Dołączyliśmy tym samym do elitarnego grona instytucji, które mogą poszczycić się posiadaniem własnych pasiek. Przykładem niech będzie: Sejm RP, Kancelaria Prezydenta RP, Urząd Marszałkowski w Toruniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie czy Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Z posiadanych informacji wiemy, że jesteśmy pierwszym szpitalem wspierającym pszczoły!

Pozyskany ze szpitalnej pasieki miód będzie wręczany gościom w specjalnych, ozdobnych słoikach, co ma być jednym z elementów promocji szpitala jako instytucji przyjaznej środowisku.

Wakacyjna przerwa w Szkole Rodzenia

Wakacyjna przerwa
Uprzejmie informujemy, że w Szkole Rodzenia, działającej pod egidą Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej naszego Szpitala, zaplanowano wakacyjną przerwę.

Kolejny cykl spotkań rozpocznie się we wrześniu.

znalezionych: 535 na 107 stronach
«     7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23     »