Wydarzenia

Światowy Dzień Wcześniaka

Z okazji Światowego Dnia Wcześniaka Klinika Neonatologii naszego Szpitala tradycyjnie już wzięła udział w akcji „Socks for life”.

Przedsięwzięcie, mające na celu zwrócenie uwagi na problemy dzieci urodzonych przedwcześnie, polega na zbieraniu małych skarpetek (kupionych, zrobionych na drutach, wykonanych z tektury itp.), by 17 listopada przyozdobić nimi szpitalne oddziały, których pacjentami są wcześniaki.

Organizatorem akcji jest Europejska Fundacja na Rzecz Opieki nad Noworodkami (European Foundation for the Care of Newborn Infants - EFCNI) walcząca o zapewnienie każdemu dziecku w Europie dobrego startu w życiu, przede wszystkim wcześniakom, które obarczone są ryzykiem wielu groźnych powikłań zdrowotnych i często jeszcze przez wiele lat po narodzinach potrzebują specjalistycznej pomocy. Między innymi o poprawę dostępu do tego typu opieki walczy EFCNI.

Ranking "Maluchy na Brzuchy"

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy zdobył złoty medal w Rankingu „Maluchy na Brzuchy” 2021 za realizowanie prawa do dwugodzinnego kontaktu skóra do skóry po porodzie.

Nasz Szpital stosując taką praktykę w 86% porodów drogami natury uplasował się na ósmym miejscu w Polsce!

Ranking opracowany został na podstawie wyników ankiet zbieranych przez Fundację Rodzić po Ludzku.

Szkoła Rodzenia zaprasza na kolejny cykl spotkań

Kolejny cykl spotkań
25 października Szkoła Rodzenia, działająca pod egidą Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej naszego Szpitala, rozpocznie kolejny cykl spotkań.

Spotkania odbywać się będą w formie on-line, w kolejne poniedziałki o godz. 17:00 (z pominięciem poniedziałku 01.11.2021).

Zainteresowanym osobom udostępniamy link do platformy umożliwiającej uczestnictwo w zajęciach: twitch.tv/szpitalbiziela

Na cały cykl spotkań zaplanowano następujące zagadnienia:
  • CIĄŻA - lek. med. Natalia Lesiewska
  • PORÓD - Małgorzata Dudek
  • CIĘCIE CESARSKIE - lek. med. Natalia Lesiewska
  • NOWORODEK - mgr Katarzyna Leńska
  • PIERWSZA POMOC - mgr Katarzyna Leńska
  • POŁÓG - Małgorzata Dudek
  • LAKTACJA - Małgorzata Drgas
  • PODSUMOWANIE

Porody rodzinne

Decyzją Dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy od dnia 18 grudnia 2020 r. w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej przywraca się możliwość prowadzenia porodów rodzinnych.

Rodzącej towarzyszyć może jedna osoba, która zobowiązana jest dostosować się do ustalonych przez Szpital zasad reżimu sanitarnego, mającego na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zarówno pacjentce jak i personelowi medycznemu.
Osoba towarzysząca może towarzyszyć rodzącej od aktywnej fazy porodu, określonej przez położnika (do tego czasu osoba towarzysząca dla własnego bezpieczeństwa powinna pozostawać poza Szpitalem).

O postępie porodu i możliwości dołączenia do rodzącej na sali porodowej osoba towarzysząca powiadomiona zostanie telefonicznie przez rodzącą lub personel sali porodowej.

Rodząca i osoba towarzysząca zobowiązani są wypełnić ankietę epidemiologiczną, podlegają pomiarowi temperatury ciała (na poziomie SOR), a osoba towarzysząca zmienia odzież na zestaw przygotowany przez Szpital, w tym maskę jednorazową, którą zobowiązana jest nosić zarówno w trakcie porodu, jak i wczesnego połogu (rodząca nie musi przebywać w masce, chyba że ma taką wolę).

Osobie towarzyszącej zostanie pobrany wymaz i przeprowadzony szybki test w kierunku Covid-19, na poziomie Izby Przyjęć, na koszt szpitala. Wyłącznie wynik ujemny i brak objawów opisywanych u pacjentów Covid pozytywnych umożliwi dalszy pobyt osoby towarzyszącej w szpitalu.

W trakcie porodu osoba towarzysząca nie może opuszczać sali porodowej. Po porodzie może pozostać z pacjentką w sali porodowej do 2 godzin, po czym zobowiązana jest opuścić salę porodową i oddział.

Pacjentka, u której wykonane zostaje cięcie cesarskie nagłe (mimo planowanego wcześniej porodu drogami natury) może wyrazić zgodę na tzw. kangurowanie dziecka (dzieci) przez osobę towarzyszącą do 2 godzin po porodzie.

W przypadku cięcia cesarskiego elektywnego osoba towarzysząca może przebywać w sali porodowej od momentu przekazania ciężarnej pod opiekę zespołu położniczego wykonującego cięcie cesarskie i pozostać w niej wraz z możliwością kangurowania do 2 godzin po operacji.

Pacjentka ciężarna, która w trakcie porodu zdradzi objawy mogące sugerować infekcję koronawirusem, zostanie odizolowana do czasu uzyskania wyniku ujemnego.

Para, która nie zdecyduje się na poród rodzinny lub nie może odbyć porodu rodzinnego ze względu np. na kwarantannę, uzyska możliwość wideotransmisji z sali porodowej od momentu porodu przez okres do 2 godzin po porodzie. W tej sytuacji oddział zapewnia bezpłatny dostęp do środków komunikacyjnych (tablet z dostępem do Internetu) oraz bezpieczeństwo transmisji. Transmisja online wymaga wypełnienia formularza zgody na publikację wizerunku.

Osoby towarzyszące, które w opinii personelu sali porodowej rażąco naruszą zasady reżimu sanitarnego ustalonego w sytuacji pandemii COVID-19, zostaną poproszone o opuszczenie sali porodowej.

Kolejne odznaczenia dla pracowników naszego Szpitala

8 października miała miejsce druga z dwóch uroczystości wpisujących się w obchody Jubileuszu 40-lecia Szpitala i podobnie jak pierwsza zgromadziła zaproszonych gości w Sali Konferencyjnej Bydgoskiego Marca 1981r. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W tym dniu Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz wręczył odznaczenia państwowe pracownikom Szpitala zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii SARS-CoV-2.

Dyrektor Szpitala dr n. med. Wanda Korzycka-Wilińska otrzymała Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za szczególne zasługi dla zdrowia publicznego w regionie.

Około 200 osób związanych zawodowo ze Szpitalem zostało uhonorowanych przez Dyrekcję Placówki medalami „Zasłużony dla Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy” oraz Listami Gratulacyjnymi.

znalezionych: 542 na 109 stronach
«     7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23     »