Wydarzenia

Szkoła Rodzenia zaprasza na kolejny cykl spotkań

Kolejny cykl spotkań
25 października Szkoła Rodzenia, działająca pod egidą Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej naszego Szpitala, rozpocznie kolejny cykl spotkań.

Spotkania odbywać się będą w formie on-line, w kolejne poniedziałki o godz. 17:00 (z pominięciem poniedziałku 01.11.2021).

Zainteresowanym osobom udostępniamy link do platformy umożliwiającej uczestnictwo w zajęciach: twitch.tv/szpitalbiziela

Na cały cykl spotkań zaplanowano następujące zagadnienia:
  • CIĄŻA - lek. med. Natalia Lesiewska
  • PORÓD - Małgorzata Dudek
  • CIĘCIE CESARSKIE - lek. med. Natalia Lesiewska
  • NOWORODEK - mgr Katarzyna Leńska
  • PIERWSZA POMOC - mgr Katarzyna Leńska
  • POŁÓG - Małgorzata Dudek
  • LAKTACJA - Małgorzata Drgas
  • PODSUMOWANIE

Porody rodzinne

Decyzją Dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy od dnia 18 grudnia 2020 r. w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej przywraca się możliwość prowadzenia porodów rodzinnych.

Rodzącej towarzyszyć może jedna osoba, która zobowiązana jest dostosować się do ustalonych przez Szpital zasad reżimu sanitarnego, mającego na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zarówno pacjentce jak i personelowi medycznemu.
Osoba towarzysząca może towarzyszyć rodzącej od aktywnej fazy porodu, określonej przez położnika (do tego czasu osoba towarzysząca dla własnego bezpieczeństwa powinna pozostawać poza Szpitalem).

O postępie porodu i możliwości dołączenia do rodzącej na sali porodowej osoba towarzysząca powiadomiona zostanie telefonicznie przez rodzącą lub personel sali porodowej.

Rodząca i osoba towarzysząca zobowiązani są wypełnić ankietę epidemiologiczną, podlegają pomiarowi temperatury ciała (na poziomie SOR), a osoba towarzysząca zmienia odzież na zestaw przygotowany przez Szpital, w tym maskę jednorazową, którą zobowiązana jest nosić zarówno w trakcie porodu, jak i wczesnego połogu (rodząca nie musi przebywać w masce, chyba że ma taką wolę).

Osobie towarzyszącej zostanie pobrany wymaz i przeprowadzony szybki test w kierunku Covid-19, na poziomie Izby Przyjęć, na koszt szpitala. Wyłącznie wynik ujemny i brak objawów opisywanych u pacjentów Covid pozytywnych umożliwi dalszy pobyt osoby towarzyszącej w szpitalu.

W trakcie porodu osoba towarzysząca nie może opuszczać sali porodowej. Po porodzie może pozostać z pacjentką w sali porodowej do 2 godzin, po czym zobowiązana jest opuścić salę porodową i oddział.

Pacjentka, u której wykonane zostaje cięcie cesarskie nagłe (mimo planowanego wcześniej porodu drogami natury) może wyrazić zgodę na tzw. kangurowanie dziecka (dzieci) przez osobę towarzyszącą do 2 godzin po porodzie.

W przypadku cięcia cesarskiego elektywnego osoba towarzysząca może przebywać w sali porodowej od momentu przekazania ciężarnej pod opiekę zespołu położniczego wykonującego cięcie cesarskie i pozostać w niej wraz z możliwością kangurowania do 2 godzin po operacji.

Pacjentka ciężarna, która w trakcie porodu zdradzi objawy mogące sugerować infekcję koronawirusem, zostanie odizolowana do czasu uzyskania wyniku ujemnego.

Para, która nie zdecyduje się na poród rodzinny lub nie może odbyć porodu rodzinnego ze względu np. na kwarantannę, uzyska możliwość wideotransmisji z sali porodowej od momentu porodu przez okres do 2 godzin po porodzie. W tej sytuacji oddział zapewnia bezpłatny dostęp do środków komunikacyjnych (tablet z dostępem do Internetu) oraz bezpieczeństwo transmisji. Transmisja online wymaga wypełnienia formularza zgody na publikację wizerunku.

Osoby towarzyszące, które w opinii personelu sali porodowej rażąco naruszą zasady reżimu sanitarnego ustalonego w sytuacji pandemii COVID-19, zostaną poproszone o opuszczenie sali porodowej.

Kolejne odznaczenia dla pracowników naszego Szpitala

8 października miała miejsce druga z dwóch uroczystości wpisujących się w obchody Jubileuszu 40-lecia Szpitala i podobnie jak pierwsza zgromadziła zaproszonych gości w Sali Konferencyjnej Bydgoskiego Marca 1981r. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W tym dniu Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz wręczył odznaczenia państwowe pracownikom Szpitala zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii SARS-CoV-2.

Dyrektor Szpitala dr n. med. Wanda Korzycka-Wilińska otrzymała Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za szczególne zasługi dla zdrowia publicznego w regionie.

Około 200 osób związanych zawodowo ze Szpitalem zostało uhonorowanych przez Dyrekcję Placówki medalami „Zasłużony dla Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy” oraz Listami Gratulacyjnymi.

Nasz Szpital potrójnym Laureatem konkursu Bezpieczny Szpital Przyszłości - Inspiracje 2020

30 września, podczas uroczystej Gali w auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Warszawie, wręczono nagrody Bezpieczny Szpital Przyszłości - Inspiracje 2020.

W konkursie Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy został nagrodzony aż trzykrotnie. Placówka została Laureatem 3 miejsca w kategorii „Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych” i Laureatem 4 miejsca w kategorii „Nowatorskie rozwiązania, produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia, dostęp do usług – urządzenia, technologie, telemedycyna, aplikacje, rozwiązania start-upów”, zaś Klinika Gastroenterologii naszego Szpitala Laureatem 5 miejsca w kategorii „Innowacyjny szpital – zarządzanie”.

Konkurs „Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje” promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy działające w ochronie zdrowia, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali.

Nasz Szpital znalazł się w gronie laureatów IV edycji konkursu „Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia, Leaders of VBHC”

Podczas uroczystej Gali, która miała miejsce 22 września 2021 r. w Warszawie, ogłoszono listę podmiotów leczniczych nagrodzonych oraz nominowanych w IV edycji konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia, Leaders of VBHC.

W gronie laureatów konkursu znalazł się Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, nagrodzony w kategorii Zarządzanie jakością – Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta, za realizację projektu pt. „Usprawnienie komunikacji z pacjentem i współpracy personelu”.

Nasz Szpital otrzymał również nominację w kategorii Zarządzanie jakością – zarządzanie skutecznością medyczną, za przedsięwzięcie pt. „Wszczepialna proteza gałki ocznej i oczodołu”.

Konkurs Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia, Leaders of VBHC, to wspólna inicjatywa Wolters Kluwer Polska oraz Uczelni Łazarskiego. Jury i Kapituła konkursu nagradzają podmioty lecznicze, które rozwijają praktyki nakierowane na jak najlepszy efekt zdrowotny w stosunku do poniesionych na opiekę nakładów, czyli działają zgodnie z koncepcją Value Based Health Care (VBHC).

Celem konkursu jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie monitorowania jakości opieki, optymalizacji procesów na rzecz bezpieczeństwa i skuteczności leczenia, wzmacniania pracy zespołowej oraz skutecznej profilaktyki i edukacji.

znalezionych: 535 na 107 stronach
«     6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22     »