Wydarzenia

CERTYFIKAT ISO

Przez trzy dni, od 11 do 13 kwietnia, zewnętrzna firma certyfikująca DEKRA przeprowadzała w Wojewódzkim Szpitalu im. dr J. Biziela audit.

Dzisiaj już wiemy, że Szpital został oceniony pozytywnie i otrzymał Certyfikat ISO 9001:2000 potwierdzający wprowadzenie w Szpitalu systemu zarządzania jakością w zakresie świadczenia usług medycznych stacjonarnych i ambulatoryjnych, diagnostyki, leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji, profilaktyki prozdrowotnej, ratownictwa medycznego oraz prowadzenia działalności naukowo-badawczej i wdrażania nowych technologii medycznych.

Wcześniej, w roku 2004, Szpital również otrzymał Certyfikat ISO 9001:2000, ale jedynie w zakresie administrowania. Certyfikat, który otrzyma nasz Szpital teraz, obejmował będzie całą jego działalność.

Szpital pracujący zgodnie z wprowadzonym systemem zarządzania jakością jest szpitalem bezpieczniejszym i udoskonalającym organizację pracy oddziałów, zakładów i innych komórek organizacyjnych, co jest częścią naszej misji.

UNIKATOWY ZABIEG NEUROCHIRURGICZNY

>W przeciągu zaledwie jednego tygodnia zespół neurochirurgów i neuroradiologów Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy wykonał aż dwie unikatowe operacje.

Pierwszym zabiegiem, przeprowadzonym 4 kwietnia, była endowaskularna (wewnątrznaczyniowa) balonizacja (zamknięcie) przetoki szyjnojamistej. Operowano pacjentkę, która po urazie miała rozerwaną tętnicę szyjną w odcinku wewnątrzczaszkowym. Pęknięcie tętnicy powodowało wpływanie krwi do układu żylnego mózgu, do zatoki jamistej, co mogło spowodować uszkodzenia ważnych funkcji życiowych mózgu, nerwów czaszkowych, zaburzenia widzenia, a nawet ślepotę. Zabieg przeprowadzono bez otwierania czaszki i polegał on na wprowadzeniu cewnika przez tętnicę udową do tętnicy szyjnej, zlokalizowaniu pęknięcia i wpuszczeniu z cewnika specjalnego balonika, który zamknął otwór w rozerwanej tętnicy.

Drugim zabiegiem, wykonanym 10 kwietnia, było endowaskularne zamknięcie naczyniaka mózgu. W tym wypadku, również bez otwierania czaszki, lekarze specjalnym klejem zamknęli patologiczne naczynia.

Obie operowane pacjentki czują się bardzo dobrze.

Szpital Przyjazny Dziecku

W 1989 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) stworzyły inicjatywę "Szpital Przyjazny Dziecku". Każdy szpital na świecie, odznaczony tym tytułem, spełnia warunki ujęte w dokumencie pod nazwą "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią". W Polsce Program Promocji Karmienia Piersią realizowany jest pod kierunkiem i nadzorem Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią w Warszawie. Nasza Klinika w 2004 roku podjęła starania zmierzające do uzyskania tytułu Szpitala Przyjaznego Dziecku, który należy uznać za rodzaj certyfikatu jakości.

Bezpośrednio po narodzinach umożliwiamy matce kontakt z noworodkiem" skóra do skóry", a położna lub pielęgniarka neonatologiczna pomaga przystawić dziecko do piersi i rozpocząć karmienie po porodzie fizjologicznym w ciągu 2 godzin, a po cięciu cesarskim i porodzie zabiegowym po odzyskaniu przez matkę zdolności do nawiązania świadomego kontaktu z dzieckiem.

W Klinice, zgodnie z zasadami "10 kroków", nie dokarmiamy i nie dopajamy noworodków niczym poza pokarmem kobiecym, z wyjątkiem szczególnych wskazań medycznych. Stosowany w Klinice od lat system rooming-in umożliwia matce przebywanie z dzieckiem we wspólnym pokoju od urodzenia do wypisu, co ma korzystny wpływ na rozwój więzi między matką i dzieckiem oraz sprzyja prawidłowej laktacji.

Po wypisie ze Szpitala matka może skorzystać z całodobowej pomocy personelu w zakresie laktacji, poprzez porady telefoniczne lub osobiste w Klinice, w Poradni Laktacyjnej lub Grupie Wsparcia Matek Karmiących Piersią. Informacje na ten temat umieszczane są na karcie wypisowej ze Szpitala.

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Kardiologii

Już od wielu lat, Fundacja Na Rzecz Rozwoju Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im dr J. Biziela w Bydgoszczy wspiera Szpital zbierając pieniądze, m.in. na zakup aparatury badawczej i diagnostycznej, rozwój i modernizację Oddziału Kardiologii, badania i szkolenia naukowe itp.

UROCZYSTE OTWARCIE

W dniu 26.10.2006 r. miało miejsce Uroczyste otwarcie po remoncie:
- Kliniki Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych
- Oddziału Chirurgi Dziecięcej z Pododdziałem Urologii i Leczenia Oparzeń
- Bloku Przychodni.
Oddziały zostały wyremontowane ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

znalezionych: 541 na 109 stronach
«     93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109     »