Wydarzenia

Wizyta Dyrektora CSIOZ dr n.med. Leszka Sikorskiego

7 kwietnia nasz Szpital odwiedził Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) dr n.med. Leszek Sikorski.

Głównym powodem wizyty Pan Dyrektora było zaproszenie Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela, jako jednej z siedmiu jednostek w Polsce, do współpracy przy realizacji pilotażowego projektu pn. "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych", realizowanego w  ramach 7 Osi Priorytetowej "Społeczeństwo Informacyjne - Budowa Elektronicznej Administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Szpital nasz został włączony do elitarnego grona siedmiu placówek, które realizują ten pilotażowy program, ze względu na posiadany potencjał, doświadczenie w realizacji projektów oraz strategiczne kierunki rozwoju w zakresie e-zdrowia. (już wcześniej Szpital Uniwersytecki Nr 2 z powodzeniem zaangażował się w dwa projekty, dla których CSIOZ jest Instytucją Pośredniczącą II stopnia, tj. projekt doposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz zakupu sprzętu dla jednostek o znaczeniu ponadregionalnym).

Celem projektu jest wdrożenie bezpiecznej bazy informatycznej, gwarantującej zarówno przesyłanie danych jak również szyfrowanie, odtwarzanie oraz analizę w kontaktach szpitala z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Głównym Urzędem Statystycznym. Po fazie testowej planuje się wdrożenie niniejszego rozwiązania w innych jednostkach ochrony zdrowia.

Konferencja Szkoleniowo-Naukowa

Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, organizuje w dniach 27 - 28 maj 2011 roku XX Jubileuszową Konferencję Szkoleniowo-Naukową z warsztatami pt.: "Nowoczesne techniki operacyjne endoskopowe i w uroginekologii.


Pobierz program konferencji ...

Populacyjny program profilaktyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

Informujemy i zachęcamy wszystkie Panie (pacjentki szpitala, poradni oraz personel) do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych w kierunku wykrywania raka szyjki macicy.

Programem profilaktyki objęte są Panie w wieku 25-59 lat, które w ciągu 3 ostatnich lat nie miały wykonanego wymazu cytologicznego w ramach ubezpieczenia w NFZ.

Istnieje także możliwość wykonania badań u pacjentek aktualnie hospitalizowanych.
Badania profilaktyczne są świadczeniami nielimitowanymi.

Prosimy o zgłaszanie się do Zakładu Profilaktyki Nowotworów Żeńskich Narządów Płciowych z Poradnią Cytologii i Kolposkopii od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-14:00, pok. Nr 1030a, nr tel. 52 3655 367.

Komunikat

Informacja dotycząca ogłoszenia konkursu ofert z dnia 05.02.2011 r. w "Expresie Bydgoskim".

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy zgodnie z punktem 9 ogłoszenia unieważnia konkurs ofert na wykonywanie badań i zabiegów wewnątrznaczyniowych wymagających kontroli radiologicznej (Q41-Q48) stanowiących element świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych.

Możemy pomóc - 1% podatku dochodowego dla organizacji wspierających nasz Szpital

Jak co roku, w okresie składania zeznań podatkowych, w imieniu organizacji pożytku publicznego działających w naszym Szpitalu, prosimy Państwa o wsparcie polegające na przekazaniu wybranej organizacji 1% swojego podatku dochodowego.

W Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im dr J. Biziela działają:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WOJEWÓDZKIEGO ODDZIAŁU CHIRURGII DZIECIĘCEJ "DAR POMOCY"
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wojewódzkiego Oddziału Chirurgii Dziecięcej "DAR POMOCY" już prawie cztery lata walczy o poprawę warunków hospitalizacji małych pacjentów, pozyskiwanie nowoczesnej aparatury medycznej, pomaga w rehabilitacji i opiece psychologicznej chorych dzieci, w przystosowaniu się dzieci leczonych chirurgicznie do nowego życia.
Dane Stowarzyszenia:
Nr KRS 0000222975
Nr konta: 35 1060 0076 0000 3200 0107 1828


FUNADAJA NA RZECZ ROZWOJU KARDIOLOGII
Już od wielu lat, Fundacja Na rzecz Kardiologii wspiera Oddział Kardiologii naszego Szpitala, m.in. finansując badania i szkolenia naukowe, kupując aparaturę badawczą i diagnostyczną, współtworząc Zakład Diagnostyki Kardiologicznej.
Dane Fundacji:
Nr KRS: 0000093440
Nr konta: 15 1020 1475 0000 8202 0019 1619BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE LARYNGEKTOMOWANYCH
Bydgoskie Stowarzyszenie Laryngektomowanych od wielu lat współpracuje z Przychodnią Foniatryczno- Audiologiczną obejmując opieką osoby po całkowitym usunięciu krtani.
Dane Fundacji:
Nr KRS: 0000294062
Nr konta: 63 2340 0009 1340 2180 0000 0013


Jedynym kosztem, jaki poniosą Państwo przekazując 1% swojego podatku jednej z wymienionych organizacji, jest kilka minut poświęconych podczas wypełniania zeznania podatkowego. To tak niewiele w porównaniu z tym jak znacząca może być Państwa pomoc.

znalezionych: 541 na 109 stronach
«     93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109     »