Wydarzenia

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy wśród finalistów szóstej edycji konkursu "Zdrowa Przyszłość - Inspiracje"

Dzisiaj dr n. med. Agnieszka Rogalska Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy odebrała wyróżnienia dla naszej placówki, które otrzymaliśmy w dwóch kategoriach:
  • „Działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników” (przedsięwzięcie: „Poprawiamy Bezpieczeństwo Przez Informację, Edukację i Profilaktykę” - opracowanie Dział BHP),
  • „Działania na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego” (przedsięwzięcie: „System odprowadzenia irygacyjnych płynów poendoskopowych” - opracowanie Dział Administracyjno-Techniczny).

Patroni konkursu:
  • Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
  • Rzecznik Praw Pacjenta,
  • Centrum Wsparcia Badań Klinicznych NIGRiR.

Szczegóły dotyczące konkursu są dostępne na stronie: https://szpitalprzyszlosci.pl/nagrody-inspiracje.

Kolejna „Środa z profilaktyką” z udziałem pracowników naszego Szpitala - Obchody Światowego Dnia Serca

27 września Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela już po raz drugi w bieżącym miesiącu włączył się w ogólnopolską, cykliczną akcję Narodowego Funduszu Zdrowia „Środa z profilaktyką”.

W tym dniu w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy lekarze z Kliniki Kardiologii naszego Szpitala udzielali informacji i porad dotyczących chorób serca.

Temat spotkania nie został wybrany przez organizatorów przypadkowo – pod koniec września obchodzimy Światowy Dzień Serca.

Uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej Kliniki Okulistyki i Optometrii

27 września w naszym Szpitalu miała miejsce uroczystość otwarcia nowo wyremontowanej i zmodernizowanej Klinki Okulistyki i Optometrii.

Gościem honorowym wydarzenia była Minister Zdrowia Katarzyna Sójka.

Inwestycję zrealizowano w ramach „Wieloletniego programu medycznego – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy”.

Prace trwały ponad dziewięć miesięcy, a dokładnie od 3 listopada 2022r. do jedenastego sierpnia 2023r.

W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano pomieszczenia o powierzchni 613,90 m2, w tym 463,60 m2 powierzchni użytkowej.

Cała inwestycja pochłonęła 4 594 071,09 zł z czego 662 428,80 zł przeznaczono na zakup wyposażenia.

W ramach gruntownego remontu uwzględniono wymianę elektrycznych instalacji wewnętrznych, oświetlenia, instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych, wewnętrznej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z klimatyzacją dla wybranych pomieszczeń.

Modernizacja objęła także zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń dostosowując go do aktualnych przepisów i potrzeb pacjentów oraz personelu, z uwzględnieniem najnowszych wyzwań związanych z leczeniem chorób oczu, szczególnie w obszarze diagnostyki i leczenia operacyjnego.

Oddzielono i wyróżniono część ambulatoryjną, w obrębie której utworzono gabinety badań wyposażone w nowoczesny sprzęt do diagnostyki i leczenia, z uwzględnieniem leczenia laserowego. W ramach tej części działa Poradnia Jaskrowa, Poradnia Rogówkowa oraz Poradnia Siatkówkowa.

W obrębie części łóżkowej wydzielono salę nadzoru okołooperacyjnego dedykowaną chirurgii jednego dnia, co zwiększyło bezpieczeństwo leczenia zabiegowego. W tej części stworzono również izolatkę ze śluzą, z myślą o hospitalizowanych ze schorzeniami potencjalnie niebezpiecznymi dla pozostałych pacjentów i personelu.

Sercem Kliniki jest nowoczesny blok operacyjny umożliwiający bezpieczne i komfortowe leczenie zabiegowe, wyposażony w najnowszej generacji aparaturę medyczną, która ma zasadnicze znaczenie we wszechstronnej diagnostyce i leczeniu naszych pacjentów.

Warto dodać, że w ostatnim czasie Klinika wzbogaciła się również o dużej wartości sprzęt otrzymany od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, m.in. usg, angiograf, laser siatkówkowy, polomierz.

Podczas uroczystości otwarcia Kliniki Okulistyki i Opometrii dodatkową, miłą niespodzianką związaną z wizytą Minister Zdrowia Katarzyny Sójki było przekazanie naszemu Szpitalowi czeków na zakup dwóch karetek - czeku o wartości 1 241 307 zł na zakup Ambulansu medycznego „N-ka” oraz czeku na kwotę 352 226 zł na zakup Ambulansu sanitarnego typu A2.

Powołanie dr. n. med. Piotra Płeszki na stanowisko Dyrektora ds. Lecznictwa

W dniu 18 września dr n. med. Piotr Płeszka został oficjalnie powołany na stanowisko Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy.

Pan Dyrektor Płeszka jest związany z naszym Szpitalem od samego początku swojej kariery zawodowej. Po ukończeniu w 1996 roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy rozpoczął staż podyplomowy w ówczesnym Szpitalu Wojewódzkim im. dr. J. Biziela. Tutaj też w latach 1997-2005 odbył staże specjalizacyjne I oraz II stopnia z neurologii.

W kolejnych latach pełnił kolejno funkcje asystenta w Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu Kliniki Neurochirurgii i Neurologii oraz zastępcy lekarza kierującego Oddziałem Neurologii.

W trakcie swojej kariery zawodowej dr n. med. Piotr Płeszka prowadził również wykłady z neurologii na kursach specjalizacyjnych (w latach 2005 – 2006) oraz ćwiczenia i seminarium w zakresie neurologii na Akademii Medycznej w Bydgoszczy, a następnie CM UMK (w latach 2001-2002 oraz 2010-2011).

Nominacje w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES 2023

Nominacje
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela po raz kolejny znalazł się w gronie placówek medycznych nominowanych do nagrody Szpital Roku w ogólnopolskim Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES, prowadzony w naszym regionie przez „Gazetę Pomorską”, „Express Bydgoski” i „Nowości – Dziennik Toruński”, w którym kandydatów nominują a następnie wybierają pacjenci.

Wśród nominowanych do nagród indywidualnych znalazło się także szerokie grono pracowników naszego Szpitala.

Głosowanie będzie trwało do wtorku 31 października 2023 roku do godziny 21.30.

Osobom, które zechcą oddać głos na nasz Szpital przekazujemy bezpośredni link: https://pomorska.pl/szpital-uniwersytecki-nr-2-im-dr-jana-biziela/pk/5321555.

Indywidualne kandydatury pracowników można znaleźć na stronie plebiscytu, w poszczególnych kategoriach: https://pomorska.pl/hipokrates-2023-wybierz-pracownikow-roku-ochrony-zdrowia-glosowanie-rozpoczete-mozesz-jeszcze-zglosic-swoich-kandydatow-do/ar/c14-17786333.

List gratulacyjny dla placówki medycznej:
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Szpital_5321555.jpg

Listy gratulacyjne dla nominowanych pracowników:
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Tomasz_Zwolinski.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Anna_Drabik_Kruczkowska.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Anna_Gralak.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Anna_Zachwieja.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Ola_Urbanska.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Agnieszka_Kubiak.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Agnieszka_Cierzniakowska.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Jolanta_Pliszczynska.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Marcin_Mrozowski.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Magdalena_Golik.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Grzegorz_Grzesk.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Dorota_Cwik.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Robert_Bujak.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Hanna_Kalawska.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Weronika_Blaszczyk2.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Izabela_Malkowska.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Malwina_Wamka.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Bartlomiej_Myszkowski.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Malgorzata_Glogiewicz.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Beata_Galus_Cichoradzka.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Anna_Roszak.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Daria_Krych.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Emilia_Swiatek.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Marta_Przystalowska.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Krzysztof_Slominski2.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Agnieszka_Aleksandra_Gorska.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Jan_Klopocki.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Lukasz_Sokolowski.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Alicja_Gdaniec.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Alina_Kostrzewska.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Katarzyna_Barszczyk.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Katarzyna_Lenska.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Krzysztof_Buchala.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Krzysztof_Kubera.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Malgorzata_Dudek.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Martyna_Narloch.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Marzena_Wroblewska.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Monika_Szczepaniak.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Patrycja_Banas.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Patrycja_Janik.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Patrycja_Kaszuba.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Patrycja_Ptak.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Paulina_Chojnowska.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Tomasz_Skalski.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Zbigniew_Tomczynski.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Karol_Strugacz.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Daniel_Korpal.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Justyna_Graniczna.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Milosz_Giemza.jpg
www.pomorska.pl/ll/H/2/Nominacja_Patryk_Pietka.jpg

znalezionych: 535 na 107 stronach
«     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17     »