Wydarzenia

Medyk na Medal – konkurs Rzecznika Praw Pacjenta

Konkurs Rzecznika Praw Pacjenta
Szanowni Państwo,

po wielu miesiącach walki z epidemią Rzecznik Praw Pacjenta wskazał, że największym wyzwaniem dla systemu jest zapewnienie bezpiecznej opieki zdrowotnej w tak złożonych, trudnych i szybko zmieniających się warunkach. Od ponad roku obserwujemy wyjątkowe postawy pracowników medycznych, którzy w sytuacji pandemii wykazali się ogromną wrażliwością, zaangażowaniem i poświęceniem – podnosząc tym samym poczucie bezpieczeństwa pacjentów. Wielu z nich pomagało pacjentom po godzinach pracy, czy czuwało przy nich – niejednokrotnie zastępując najbliższych.


Mając na uwadze takie postawy Rzecznik Praw Pacjenta podjął decyzję o zorganizowaniu konkursu „Medyk na Medal”, celem którego jest uhonorowanie pracowników medycznych, którzy szczególnie w tych trudnych warunkach wykazują się szczególną empatią, wrażliwością i życzliwością.

To także okazja do podziękowania tym, którzy na co dzień ratują nasze życie i zdrowie.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Wszystkie informacje o konkursie wraz regulaminem oraz formularzem zgłoszeń znajdziecie Państwo na stronie internetowej pod poniższym linkiem: https://gov.pl/web/rpp/medyk-na-medal-konkurs-rzecznika-praw-pacjenta.

Nasz Szpital oficjalnie dołączył do grona Placówek Przyjaznych Mamom Rh(-)

Tworzenie Mapy Placówek Przyjaznych Mamom Rh(-) jest częścią Kampanii Przyjaźni Mamom Rh(-) – inicjatywy społecznej, która ma na celu wdrażanie w Polsce edukacji na temat diagnostyki, profilaktyki i leczenia konfliktu serologicznego. To odpowiedź na wciąż obecne wątpliwości, dezinformację oraz obawy występujące wśród kobiet w tym temacie.

W działania Kampanii zaangażowało się wielu wybitnych Ekspertów z dziedziny położnictwa, ginekologii i perinatologii:
- Prof. dr hab. n.med. Mirosław Wielgoś - Krajowy Konsultant ds. perinatologii
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski - Krajowy Konsultant ds. położnictwa i ginekologii
- Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka - Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej
- Prof. CMKP dr hab. n. med. Marzena Dębska - Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM
- Prof. UM dr hab. n. o zdr. Beata Pięta - Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych
- dr hab. n.med. Tadeusz Issat - Kierownik Kliniki Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka

Dzięki zaangażowaniu mediów, wspólnie z ekspertami, uczestnicy Kampanii chcą budować świadomość na temat występowania konfliktu serologicznego, jego przeciwdziałania, skutków jakie może nieść za sobą, a przede wszystkim walczyć o wyrównanie dostępu do profilaktyki śródciążowej.

Nadrzędną ideą Kampanii jest stworzenie Sieci Placówek Przyjaznych Mamom Rh(-), w których kobiety w ciąży będą mogły liczyć na niezbędną edukację dotyczącą konfliktu serologicznego oraz zastosowanie profilaktyki śródciążowej w przypadku wystąpienia wskazań. Każda kobieta, która ma potwierdzoną niezgodność antygenową oraz brak przeciwciał stwierdzony w teście Coombsa, powinna mieć możliwość otrzymania immunoglobuliny anty-D, bez względu na to, gdzie prowadzi ciążę.

Taką opiekę pacjentkom Rh(-) oferuje m.in. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy, a dokładnie Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, podlegająca Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, pod kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Mariusza Dubiela.

Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy otworzył własną pasiekę!

Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy włączył się w działania Lokalnej Grupy Urbact „BeePathNet” mającej na celu popularyzację i rozwój pszczelarstwa w warunkach miejskich. Grupa ta działa w ramach międzynarodowego projektu BeePathNet pn. Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie, współfinansowanego ze środków UE, w którym Polskę reprezentuje Miasto Bydgoszcz. Obserwowane trendy zmiany klimatu, pogarszający się stan środowiska naturalnego oraz wzmożona urbanizacja negatywnie wpływa na populacje różnych gatunków owadów. Owady zapylające są oddanymi sojusznikami człowieka. Dzięki ich działalności możemy cieszyć się owocami roślin, warzywami, czy... kawą. Ponadto pszczoły miodne dostarczają nam miód, pyłek i wosk pszczeli, szeroko wykorzystywany w kosmetyce.

Szybki rozwój miast, wzmożona zabudowa, sprawiają iż co raz mniej jest w nich terenów zielonych, parków, łąk, otwartych przestrzeni rekreacyjnych. Ograniczają się więc możliwości do swobodnego bytowania pszczół. Masowe wymieranie pszczół stanowi dziś problem ogólnoświatowy i dotyczy niestety także Polski. Przyczyn tego zjawiska nie udało się jak dotąd precyzyjnie ustalić.

Problem wymierania pszczół dostrzegają od lat instytucje unijne. Już 2011 roku Parlament Europejski wezwał kraje członkowskie do zwiększenia nakładów na ochronę pszczół. Komisja Europejska wprowadziła dwa lata później zakaz stosowania niektórych środków owadobójczych, zalecając otoczenie wszystkich owadów zapylających opieką.

Szpital postanowił wykorzystać posiadane tereny zielone umiejscowione w zamkniętej enklawie kotłowni, do stworzenia pasieki miejskiej oraz ekologicznej łąki kwietnej wraz z sadem. Dołączyliśmy tym samym do elitarnego grona instytucji, które mogą poszczycić się posiadaniem własnych pasiek. Przykładem niech będzie: Sejm RP, Kancelaria Prezydenta RP, Urząd Marszałkowski w Toruniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie czy Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Z posiadanych informacji wiemy, że jesteśmy pierwszym szpitalem wspierającym pszczoły!

Pozyskany ze szpitalnej pasieki miód będzie wręczany gościom w specjalnych, ozdobnych słoikach, co ma być jednym z elementów promocji szpitala jako instytucji przyjaznej środowisku.

Wakacyjna przerwa w Szkole Rodzenia

Wakacyjna przerwa
Uprzejmie informujemy, że w Szkole Rodzenia, działającej pod egidą Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej naszego Szpitala, zaplanowano wakacyjną przerwę.

Kolejny cykl spotkań rozpocznie się we wrześniu.

Symboliczne wbicie łopaty pod rozbudowę Szpitala

27 maja 2021r. odbyła się uroczystość, podczas której władze Collegium Medicum, Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy oraz grupy wykonawczej Alstal symbolicznie wbili łopatę pod rozbudowę Szpitala Uniwersyteckiego nr 2.

Prace budowlane będą realizowane w ramach inwestycji pn. „Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy”.

Szczegółowy przedmiot umowy stanowi Budowa budynku przeznaczonego na cele medyczne oraz lądowiska wyniesionego dla śmigłowców LPR realizowanych w ramach inwestycji pn. „Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy”. Kontrakt zakłada budowę nowego budynku szpitala z lądowiskiem wyniesionym dla śmigłowców LPR wraz z wszelkimi instalacjami, przebudowę instalacji zewnętrznych typu kanalizacja oraz przebudowę wewnętrznej infrastruktury drogowej szpitala w celu połączenia z projektowaną rozbudową. Wartość kontraktu wynosi: 162.639.440,74 zł.

W imieniu Uniwersytetu w uroczystości udział wzięła Prorektor ds. Collegium Medicum prof. Kornelia Kędziora - Kornatowska. Szpital reprezentowała Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, dr Wanda Korzycka – Wilińska, natomiast przedstawicielem Alstal Grupa Budowlana był Dyrektor oddziału w Bydgoszczy – Michał Jakubczyk. W spotkaniu uczestniczyły również lokalne media.

Galeria z wydarzenia dostępna jest pod adresem https://biziel.umk.pl/aktualnosci_galeria-rozbudowa_szpitala-40.

znalezionych: 464 na 93 stronach
«     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17     »