Strategie podatkowe

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 27c ust. 4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela udostępnia informację o zrealizowanej strategii podatkowej.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2022 r. »
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2021 r. »
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2020 r. »