Archiwum Przetargów

Postępowanie w trybie do 30 000 euro na świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów - Odpady gastronomiczne, pokonsumpcyjne - produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia o kodzie 16 03 80 / Surowce i produkty nie nadające się do spożycia - oznaczone kodem 02 02 03 oraz użyczenie pojemników.

Dostawa odczynników do wykonywania badań z zakresu diagnostyki alergologicznej, celiakii i chorób o podłożu autoimmunologicznym wraz z najmem aparatu

Wykonanie robót budowlanych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Usługi prawnicze w zakresie badań klinicznych

Usługa polegające na serwisie technicznym systemu informatycznego eksploatowanego w Szpitalu

znalezionych: 1039 na 208 stronach
«     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     »